TRỤC DAO BÀO XOẮN

  • :841
  • :Call
  • :

 TRỤC DAO BÀO XOẮN

truc-dao-bao-xoan
Quy cách
14 x 14 x 2.0
Quy Cách
15 x 15 x 2.5
Đường kính ngoài
(D)
Đường kính trong
(d)
Chiều rộng
(H)
Số răng
(Z)
S402B2C0606
S572B2C0606
100
35
60
6
S402B2C0806
S572B2C0806
100
35
80
6
S402B2C1006
S572B2C1006
100
35
100
6
S402B2C1206
S572B2C1206
100
35
120
6
S402B2C1306
S572B2C1306
100
35
130
6
S402B2C1506
S572B2C1506
100
35
150
6
S402B5C0606
S572B5C0606
125
40
60
6
S402B5C0806
S572B5C0806
125
40
80
6
S402B5C1006
S572B5C1006
125
40
100
6
S402B5C1306
S572B5C1306
125
40
130
6
S402B5C1506
S572B5C1506
125
40
150
6
S402B5C1806
S572B5C1806
125
40
180
6
S402B5C2006
S572B5C2006
125
40
200
6

thong-tin-lien-he-may-che-bien-go-quoc-duy1


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI

Sản phẩm cùng loại