THIẾT BỊ VẬT TƯ

Lưỡi cắt
Giá : Call
YH-21
Lưỡi cưa rong
Giá : Call
YH-13/YH-14/YH-15
Lưỡi cưa máy cưa bàn trượt
Giá : Call
YH-09/YH-10/YH-11/YH-12
Lưỡi cưa máy cưa rong
Giá : Call
YH-05/YH-06
Lưỡi cưa Panel
Giá : Call
YH-03/YH-04
Lưỡi cưa máy cắt ngang
Giá : Call
YH-01
Dao Finger
Giá : Call
YH-19
Ổ KHOAN 4 TRỤC
Giá : Call
4C-W
Ổ KHOAN 3 TRỤC
Giá : Call
33C-W
Ổ KHOAN 3 TRỤC
Giá : Call
3C-W
Ổ KHOAN 2 TRỤC
Giá : Call
2C-W
Mũi đục mộng vuông
Giá : Call
21
Mũi khoan 2 tầng
Giá : Call
20
MŨI KHOAN TCT
Giá : Call
TCT
MŨI PHAY CNC
Giá : Call
12
ĐẦU NỐI REN
Giá : Call
FQC
MŨI ROUTER
Giá : Call
06