Bánh xe đưa phôi

Bánh xe đưa phôi
  • :14
  • :Đài LOan
  • :Call
  • :

BÁNH XE ĐƯA PHÔI

banh_xe_dua_phoi_2

banh_xe_dua_phoi

banh_xe_dua_phoi_3

Quy cách:  Φ 140mm x 25mm

                  Φ 140mm x 50mm

thong-tin-lien-he-may-che-bien-go-quoc-duy1


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI

Sản phẩm cùng loại