ĐẦU NỐI CNC

ĐẦU NỐI CNC
  • :124
  • :Call
  • :

ĐẦU NỐI CNC

Untitled-1 cnc_13

Specifications 

Kích thước mm

Kích thước mm

Kích thước mm

3.0-2.0

3.0-2.0

4.0-3.0

4.0-3.0

4.0-3.0

5.0-4.0

5.0-4.0

5.0-4.0

6.0-5.0

6.0-5.0

6.0-5.0

7.0-6.0

7.0-6.0

7.0-6.0

8.0-7.0

8.0-7.0

8.0-7.0

9.0-8.0

9.0-8.0

9.0-8.0

10.-9.0

10.-9.0

10.-9.0

11-10

11-10

11-10

12-11

12-11

12-11

13-12

13-12

13-12

14-13

14-13

14-13

15-14

15-14

15-14

16-15

16-15

16-15

17-16

 

17-16

18-17

 

18-17

19-18

 

19-18

20-19

 

20-19

21-20

 

 

22-21

 

 

23-22

 

 

24-23

 

 

25-24

 

 

26-25

  cnc_16

Specifications

MM SIZE

MM SIZE

3.0

1/8"

4.0

3/16"

5.0

1/4"

6.0

5/16"

7.0

3/8"

8.0

7/16"

9.0

1/2"

10

9/16"

11

5/8"

12

11/16"

13

3/4"

14

13/16"

15

7/8"

16

15/16"

17

1"

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

 

thong-tin-lien-he-may-che-bien-go-quoc-duy1


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI

Sản phẩm cùng loại

google-site-verification: google9a859ea5d278c072.html