TRỤC DAO BÀO XOẮN

  • :841
  • :Call
  • :

 TRỤC DAO BÀO XOẮN

truc-dao-bao-xoan
Quy cách
14 x 14 x 2.0
Quy Cách
15 x 15 x 2.5
Đường kính ngoài
(D)
Đường kính trong
(d)
Chiều dài
(H)
Số răng
(Z)
S402B4C0606
S572B4C0606
100
35
60
4/6
S402B4C0806
S572B4C0806
100
35
80
4/6
S402B4C1006
S572B4C1006
100
35
100
4/6
S402B4C1206
S572B4C1206
100
35
120
4/6
S402B4C1306
S572B4C1306
100
35
130
4/6
S402B4C1506
S572B4C1506
100
35
150
4/6
S402B5D0606
S572B5D0606
125
40
60
4/6
S402B5D0806
S572B5D0806
125
40
80
4/6
S402B5D1006
S572B5D1006
125
40
100
4/6
S402B5D1306
S572B5D1306
125
40
130
4/6
S402B5D1506
S572B5D1506
125
40
150
4/6
S402B5D1806
S572B5D1806
125
40
180
4/6
S402B5D2006
S572B5D2006
125
40
200
4/6

thong-tin-lien-he-may-che-bien-go-quoc-duy1


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI

Sản phẩm cùng loại