TRỤC DAO BÀO CỦA MÁY CHÉP HÌNH,MÁY BÀO 4 MẶT

  • :116
  • :Call
  • :

TRỤC DAO BÀO CỦA MÁY CHÉP HÌNH, MÁY BÀO 4 MẶT

truc-dao-bao-cua-may-chep-hinh-may-bao-4-mat1
QUY CÁCH
Ø D (mm) B (mm) Ø d (mm) Z
100 50 25.4/30/31.75/35 6
100 75 25.4/30/31.75/35 6
100 100 25.4/30/31.75/35 6
100 125 25.4/30/31.75/35 6
125 75 40/50 6 / 8
125 100 40/50 6 / 8
125 125 40/50 6 / 8
125 155 40/50 6 / 8
125 180 40/50 6 / 8
125 205 40/50 6 / 8
125 230 40/50 6 / 8
125 255 40/50 6 / 8
125 280 40/50 6 / 8
125 305 40/50 6 / 8

thong-tin-lien-he-may-che-bien-go-quoc-duy1


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
may bao 4 mattrục dao bàotruc dao bao cua may chep hinh

Sản phẩm cùng loại